Software Engineering Manager / Intel

Swoją 12 letnią karierę zawodową w IT rozpocząłem jeszcze jako student Politechniki Gdańskiej, której to jestem absolwentem. Na Politechnice Gdańskiej studiowałem dwa kierunki, Informatykę oraz Zarządzanie. Od początku swojej kariery zawodowej pracuję w oddziale firmy Intel w Gdańsku. Nieustannie buduję swoje doświadczenie poprzez rozwój swoich umiejętności technicznych i miękkich oraz poprzez zmiany ról jakie pełnię w organizacji (validation engineer, validation team leader, Platform Application Engineer aż w końcu Software Engineering Manager).

Wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia związane były z segmentem Datacenter. Od firmware/`u aż po software. Aktualnie odpowiadam za rozwój dwóch projektów związanych z technologiami dysków NVMe SSD (NAND oraz Optane). Rozwijamy najbardziej zaawansowane oprogramowanie cache`ujące na świecie - Open-CAS, które jest dostępne w ramach licencji Open Source na Git Hub`ie.

Staram się zawsze racjonalnie balansować swoją pracę z życiem osobisty,  pasjami czy hobby.

Gdy mam czas wolny i chcę oczyścić głowę z wszelakich myśli, oddaję się grom komputerowym, które są mi bliskie od czasów dzieciństwa.

Bycie mentorem to jednocześnie okazja na podzielenie się doświadczeniem oraz pozyskanie nowych doświadczeń dzięki osobom które poznam.

Aplikuj

Mentorki i mentorzy - edycja 2020

Edyta Kołodziejczak

Application Development Specialist / Accenture

 • Bazy danych Oracle
 • Kreatywne myślenie
 • Początki pracy w IT
Agnieszka Gąsecka

Management Consultant / Accenture

 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja i współpraca międzykulturowa
 • Design Thinking i Agile
Anna Kaniewska

Industry X.0 Management Consulting / Accenture

 • Digital HSE solutions
 • Sustainability & Carbon Competitiveness
 • Building collaborative environments for people to thrive, mentoring, coaching
Robert Machejek

Application Development Manager / Accenture

 • IT Project Management
 • Rozwój zespołu
 • Leadership

Ewa Merklinger-Sawicka

Accenture

 • High quality project management
 • professional team coaching and management
 • Security and Cybersecurity
Łukasz Broda

Advanced App Engineering Specialist / Accenture

 • UX / HX
 • Praca z ludźmi
 • Rozwój osobisty
Aleksandra Dziedzicka

Operational Product Owner / Ericsson

 • Agile / Scrum
 • Zarządzanie projektami
 • Efektywna komunikacja
Justyna Grzelak

Developer / Ericsson

 • Zarządzanie zespołem, projektem; Scrum
 • Planowanie ścieżki kariery i aktywności zawodowych
 • Komunikacja, prezentacje i przemówienia publiczne

Maja Hawliczek

Head of Solution & Service Line Digital Business Solutions Poland / Ericsson

 • Rozwój zawodowy/Ścieżka kariery
 • Maksymalizacja potencjału
 • Równowaga: praca vs życie prywatne
Przemysław Łopuszyński

Software Developer / Ericsson

 • programowanie systemowe ( C, C++)
 • testowanie oprogramowania
 • troubleshooting
Radosław Kubiak

Kierownik działu / Ericsson

 • COMPANY VALUES
 • WORK/LIFE BALANCE
 • PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT
Paweł Dziurewicz

Software Engineering Manager / Intel

 • Software engineering and management
 • Presentation skills
 • Open source projects

Małgorzata Dziurewicz

Software Validation Test Engine / Intel

 • Business process management
 • Software Enginieering
 • Software Validation
Piotr Dorożyński

Software Engineer / Intel

 • Software craftsmanship
 • Agile
Marta Chmiel

SoC Design Engineer / Intel

 • Hardware design
 • Agile/Scrum
 • Soft skill development
Artem Fedko

Director Software Engineering / Intel

 • Zarządzanie zespołem
 • Planowanie zadań
 • Motywacja zespołowa

Frydrych Agata

Head of Risk & Control for Distributed Systems / Citi

 • IT Systems compliance and management
 • Analytical thinking
 • Cooperation in global environment and diverse teams
Kinga Karaś

Middleware Infrastructure Sr. Technology Analyst / Citi

 • Efektywna organizacja projektów w IT
 • Analiza Danych, Networking – jak buować i używać swoją sieć kontaktów
 • Równowaga: Praca VS życie prywatne
Weronika Filonov

Middleware Infrastructure Sr. Technology Analyst / Citi

 • Analiza danych w chmurze
 • Projektowanie i Automatyzacja Procesów
 • Rozwój zawodowy poza strefą komfortu