Middleware Infrastructure Sr. Technology Analyst / Citi

Swoją przygodę z IT rozpoczęłam przez przypadek ze łzami w oczach, kiedy to nie dostałam się na kierunek pierwszego wyboru. W drugim naborze zostałam zakwalifikowana na Informatykę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł licencjata. Idąc za ciosem postnowiłam kontynuować moją edukację w obszarze IT wybierając kierunek Big Data w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który pozwolił mi na otrzymanie tytułu magistra.

Wraz z przeprowadzką do Warszawy i rozpoczęciem mojej nauki na SGH, moje drogi splotły się z Citi na stałe. Na stałe, ponieważ wcześniej miałam już swoje epizody z tą firmą. Dwukrotnie uczestniczyłam w Programie Praktyk Letnich - w Banku Handlowym w Departamencie Compliance, a rok później w Departamencie AML pełniąc obowiązki Analityka Biznesowego. W 2015 r. zakwalifikowałam się na program rozwojowy w IT, dzięki króremu mogłam poznać tajniki pracy w międzynarodowych zespołach, zdobyć wiedzę merytoryczną z różnych obszarów IT oraz wyjść ze swojej strefy komfortu odbywając cztery czteromiesięczne rotajce (Core Infrastructure, Command Center, PMO, Bank Handlowy). Jako, że z natury jestem niesprecyzowaną i niespokojną duszą, po skończeniu programu rozwojowego pracowałam na kilku zupełnie niezwiązanych ze sobą pozycjach - Senior Business Analyst, Senior Business Intelligence Web Programmer tworzący aplikacje webowe, ale także zajmujący się utrzymaniem i rozwojem hurtownii danych . Obecnie pracuję w obszarze Middleware, gdzie na co dzień badam i reaguję na problemy związane z compliance, przygotowując wymaganą dokumentację i przedstawiając kierownictwu wyższego szczebla zalecenia dotyczące możliwych rozwiązań i działań. Ponadto odpowiadam za analizę złożonych danych porównawczych, przygotowanie i prezentację regionalnych i globalnych raportów dla mojego zespołu przywódczego.

Po godzinach pracy, jestem osobą która miłuje spędzać aktywnie czas - długodystansowa jazda na rowerze, wspinaczka, pływanie, bieganie, jazda na nartach oraz odkrywanie świta poprzez podróżowanie. Mój ulubiony cytat to "Don1t forget to stop and smell the roses", który w tak zabieganych czasach przypomina mi, aby czasem nie zapomnieć się zatrzymać i docenić piękno życia.

Aplikuj

Mentorki i mentorzy - edycja 2020

Edyta Kołodziejczak

Application Development Specialist / Accenture

 • Bazy danych Oracle
 • Kreatywne myślenie
 • Początki pracy w IT
Agnieszka Gąsecka

Management Consultant / Accenture

 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja i współpraca międzykulturowa
 • Design Thinking i Agile
Anna Kaniewska

Industry X.0 Management Consulting / Accenture

 • Digital HSE solutions
 • Sustainability & Carbon Competitiveness
 • Building collaborative environments for people to thrive, mentoring, coaching
Robert Machejek

Application Development Manager / Accenture

 • IT Project Management
 • Rozwój zespołu
 • Leadership

Ewa Merklinger-Sawicka

Accenture

 • High quality project management
 • professional team coaching and management
 • Security and Cybersecurity
Łukasz Broda

Advanced App Engineering Specialist / Accenture

 • UX / HX
 • Praca z ludźmi
 • Rozwój osobisty
Aleksandra Dziedzicka

Operational Product Owner / Ericsson

 • Agile / Scrum
 • Zarządzanie projektami
 • Efektywna komunikacja
Justyna Grzelak

Developer / Ericsson

 • Zarządzanie zespołem, projektem; Scrum
 • Planowanie ścieżki kariery i aktywności zawodowych
 • Komunikacja, prezentacje i przemówienia publiczne

Maja Hawliczek

Head of Solution & Service Line Digital Business Solutions Poland / Ericsson

 • Rozwój zawodowy/Ścieżka kariery
 • Maksymalizacja potencjału
 • Równowaga: praca vs życie prywatne
Przemysław Łopuszyński

Software Developer / Ericsson

 • programowanie systemowe ( C, C++)
 • testowanie oprogramowania
 • troubleshooting
Radosław Kubiak

Kierownik działu / Ericsson

 • COMPANY VALUES
 • WORK/LIFE BALANCE
 • PSYCHOLOGY IN MANAGEMENT
Paweł Dziurewicz

Software Engineering Manager / Intel

 • Software engineering and management
 • Presentation skills
 • Open source projects

Małgorzata Dziurewicz

Software Validation Test Engine / Intel

 • Business process management
 • Software Enginieering
 • Software Validation
Piotr Dorożyński

Software Engineer / Intel

 • Software craftsmanship
 • Agile
Marta Chmiel

SoC Design Engineer / Intel

 • Hardware design
 • Agile/Scrum
 • Soft skill development
Artem Fedko

Director Software Engineering / Intel

 • Zarządzanie zespołem
 • Planowanie zadań
 • Motywacja zespołowa

Frydrych Agata

Head of Risk & Control for Distributed Systems / Citi

 • IT Systems compliance and management
 • Analytical thinking
 • Cooperation in global environment and diverse teams
Kinga Karaś

Middleware Infrastructure Sr. Technology Analyst / Citi

 • Efektywna organizacja projektów w IT
 • Analiza Danych, Networking – jak buować i używać swoją sieć kontaktów
 • Równowaga: Praca VS życie prywatne
Weronika Filonov

Middleware Infrastructure Sr. Technology Analyst / Citi

 • Analiza danych w chmurze
 • Projektowanie i Automatyzacja Procesów
 • Rozwój zawodowy poza strefą komfortu