Konkurs „Lokalne innowacje - wolontariat IT for SHE” skierowany jest do wolontariuszek programu IT for SHE. Jego celem jest promocja idei wolontariatu oraz umożliwienie kontynuacji działań podjętych przez wolontariuszki w wielu instytucjach na terenie całej Polski, dzięki profilowanemu wsparciu technicznemu i umożliwieniu dzieciom dalszego rozwoju umiejętności programistycznych.

Konkurs polega na przesłaniu krótkich odpowiedzi za pomocą formularza konkursowego, które dotyczą przeprowadzonego wolontariatu oraz propozycji działań edukacyjnych w placówce, w której wolontariat był realizowany oraz załączenie materiałów multimedialnych: zdjęcia lub, oraz krótki film.

W konkursie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły wolontariuszek, te same, które odbywały wolontariat.

Nagrody w konkursie otrzymają :

  • zwycięski zespół wolontariuszek, który zrealizował projekt wolontariatu, otrzyma nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000,00 PLN.
  • instytucja, w której był realizowany zwycięski projekt otrzyma nagrody rzeczowe umożliwiające kontynuację działań edukacyjnych o łącznej wartości 3000,00 PLN.

Nagrody w Konkursie zostaną przyznane trzem zwycięskim zgłoszeniom.

Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 16 lipca 2018 r. do 14 października 2018 r. do godziny 23:59 (data zakończenia składania zgłoszeń).

Zgłoszenia (wypełniony formularz konkursowy) oraz materiały fotograficzne lub wideo należy przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Każdy zespół wysyła jedno zgłoszenie.

Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie http://www.itforshe.pl/. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu konkursu.

 Fundatorem nagród jest Fundacja Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji z siedzibą w Warszawie.

Regulamin konkursu